Fundusze inwestycyjne bezpieczną formą lokowania oszczędności

Fundusze inwestycyjne bezpieczną formą lokowania oszczędności

Fundusze inwestycyjne działają w Polsce od kilkunastu lat. Pomnażanie kapitał to cel, który fundusze inwestycyjne mają przed sobą.

Dla kogo przeznaczone są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to instrumenty finansowe dedykowane osobo prywatnym. Powierzone przez inwestorów środki są w ich imieniu inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Wpłacone przez inwestorów pieniądze są inwestowane na przykład w zakup akcji lub obligacji. Oferta podmiotów, które upoważnione są do zarządzania funduszami jest bardzo rozbudowana.

Renomowane instytucje finansowe mają w ofercie między innymi pracownicze plany kapitałowe. Są one inwestowane w bardzo różne instrumenty finansowe. Większość środków, które obejmują pracownicze plany kapitałowe jest inwestowana w bezpieczne instrumenty finansowe. Pracownicze plany kapitałowe obejmują automatycznie osoby pracujące między 18 a 54 rokiem życia. Pozostali pracownicy przystępują do PPK na własną rękę.

Asset management: co to za usługi?

Istotnym obszarem działalności zarówno wielu przedsiębiorców, jak i osób prywatnych jest zarządzanie kapitałem i maksymalizacja przychodów. Posiadanym kapitałem można zarządzać osobiście. Coraz bardziej popularną usługą jest jednak asset management.

Usługa asset management jest rozwiązaniem, które polega na tym, że inwestowaniem powierzonego kapitału zajmują się specjaliści. Osoby, które interesuje usługa asset management muszą na ogół posiadać dość znaczny kapitał. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to sprawdź: https://www.skarbiec.pl/