Jak oszczędzać z funduszem inwestycyjnym?

Jak oszczędzać z funduszem inwestycyjnym?

Osób, które pytają o to, jak oszczędzać pieniądze jest coraz więcej. Sposobów na oszczędzanie pieniędzy jest dzisiaj naprawdę wiele. Alternatywą zarówno dla konta oszczędnościowego, jak i dla lokat bankowych jest fundusz inwestycyjny. Czy takie oszczędzanie pieniędzy jest jednak bezpieczne?

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest instrumentem, który pozwala na zbiorowe inwestowanie pieniędzy. Instytucja ta zatrudnia specjalistów, którzy najlepiej wiedzą w jakie instrumenty finansowe zainwestować wpłacone przez inwestorów środki, aby inwestycja przyniosła duże zyski.

Osoby, które zdecydują się na oszczędzanie pieniędzy za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, w zamian za wpłaty, które dokonali otrzymują tak zwane jednostki uczestnictwa. Istotne jest to, że fundusz inwestycyjny pozwala na systematyczne oszczędzanie pieniędzy, a wysokość wpłacanych środków nie musi być wysoka.

Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?

Wiele osób spośród tych, które pytają o to, jak oszczędzać pieniądze, chętnie wybiera fundusze inwestycyjne, gdyż umożliwiają one dywersyfikację portfela. W zależności od tego, jaki fundusz zostanie wybrany, pieniądze inwestora mogą zostać zainwestowane w akcje, bony skarbowe, obligacje. Działaniem funduszy zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wśród funduszy inwestycyjnych wyróżnia się fundusze otwarte, zamknięte i specjalne. Najbardziej popularne są fundusze inwestycyjne otwarte.