Czy warto kupić skarbiec surowcowy?

Czy warto kupić skarbiec surowcowy?

Fundusze inwestycyjne cieszą się coraz większą popularnością wśród osób, które chcą korzystnie ulokować swój kapitał. Skarbiec rynków surowcowych jest jednym z dostępnych na rynku rozwiązań.

Czy warto inwestować w skarbce rynków surowcowych?

Skarbiec rynków surowcowych jest funduszem, w który mogą inwestować osoby zainteresowane inwestowaniem długoterminowym. Skarbiec rynków surowcowych średnio sprawdza się w przypadku osób które zamierzają swoje środki wycofać po mniej więcej trzech latach.

Decydując się na inwestowanie w skarbiec surowcowy, nie można też zapominać o tym, że jest to fundusz inwestycyjny bardzo wysokiego ryzyka. Oznacza to, że skarbiec surowcowy może przynieść zarówno duże zyski, jak i duże straty. Skarbiec surowcowy nie jest objęty żadnymi gwarancjami. Należy o tym pamiętać chcąc inwestować w skarbiec.

Skarbiec surowcowy w co inwestuje?

Skarbiec surowcowy to fundusz inwestycyjny, który inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z wydobyciem albo przetwórstwem surowców. Przykładem takich spółek jest Orlen. Skarbiec rynków surowcowych inwestuje zarówno w spółki krajowe, jak i zagraniczne.

Skarbiec rynków surowcowych inwestuje również w instytucje wspólnego inwestowania, które mają siedzibę za granicą. Dzięki temu portfel jest mniej podatny na wahania koniunktury. Oczywiście środki, które zostaną zainwestowane w fundusz inwestycyjny są zarządzane przez profesjonalistów. Dokładają oni wszelkich starań, aby zmniejszyć ryzyko utraty zainwestowanego kapitału.