Czy opłaca się inwestować w fundusze inwestycyjne?

Czy opłaca się inwestować w fundusze inwestycyjne?

Jedną z bardziej obecnie popularnych form inwestowania są fundusze inwestycyjne. Są to produkty inwestycyjne adresowane do osób, które chcą nie tylko oszczędzać, ale także pomnażać zgromadzone oszczędności. Co to jest fundusz inwestycyjny i czy warto w niego inwestować?

Czy warto wybrać fundusz inwestycyjny?

Osoby, które chcą pomnażać posiadane oszczędności mają do wyboru różnego rodzaju produkty inwestycyjne. Mogą to być nie tylko lokaty bankowe, ale także fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem decyzji, w co zainwestować warto dowiedzieć się, co to jest fundusz inwestycyjny. Otóż fundusze inwestycyjne definicja mówi, że są one jednym z rodzajów programów zbiorowego inwestowania.

Fundusze inwestycyjne definicja wskazuje, że program zbiorowego inwestowania tworzony jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusz może lokować jedynie środki pieniężne nabyte jako jednostki uczestnictwa.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce?

Działalność funduszy inwestycyjnych jest w Polsce nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Osoby, które interesuje lokowanie oszczędności w takie instrumenty finansowe z pewnością chciałyby wiedzieć, jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych. Na terenie Polski mogą działać tylko następujące rodzaje funduszy inwestycyjnych:

  • fundusze inwestycyjne otwarte;
  • fundusze inwestycyjne zamknięte;
  • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

Wśród inwestorów największą popularnością cieszą się otwarte fundusze inwestycyjne. Jednostki uczestnictwa w tych funduszach może kupić każdy.