W co zainwestować oszczędności?

W co zainwestować oszczędności?

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie posiadanych przez siebie oszczędności. Produkty inwestycyjne cieszą się więc rosnącym zainteresowaniem. Zobaczymy, jakie produkty inwestycyjne są dostępne w Polsce.

Produkty inwestycyjne: jakie są rodzaje?

Produkty inwestycyjne, które dostępne są na polskim rynku to między innymi fundusze inwestycyjne oraz Indywidualne Konto Emerytalne. Fundusze inwestycyjne należą do tych produktów inwestycyjnych, które budzą coraz większe zainteresowanie. Wiele osób wciąż jednak nie wie, co to jest fundusz inwestycyjny.

Postaramy się więc wyjaśnić, co to jest fundusz inwestycyjny. Otóż fundusze inwestycyjne definicja mówi, że są one instytucją zbiorowego inwestowania. Zgodnie z definicją, instytucja ta pobrane od inwestorów środki pieniężne lokuje w różne instrumenty finansowe, które są dostępne na rynku.

Dlaczego warto lokować oszczędności w fundusze inwestycyjne?

Na polskim rynku można spotkać różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. Za najbardziej popularne rodzaje funduszy inwestycyjnych uznaje się fundusze otwarte. Są to rodzaje funduszy inwestycyjnych, które charakteryzują się zarówno zmienną liczbą uczestników, jak i zmienną liczbą jednostek uczestnictwa.

Plusem otwartych funduszy inwestycyjnych jest to, że jednostki uczestnictwa może w nich kupić każda osoba. Rolą osób, które chcą lokować wolne środki w fundusze inwestycyjne jest jedynie wybranie funduszu. Osoby, które zakupią jednostki uczestnictwa mogą w każdej chwili zażądać ich odkupienia przez fundusz.