W co inwestuje fundusz Skarbca?

W co inwestuje fundusz Skarbca?

Nad kupnem jednostek uczestnictwa w funduszu skarbiec rynków surowcowych zastanawia się coraz więcej osób. Czym jest ten fundusz inwestycyjny? Czy warto kupić w nim jednostki uczestnictwa?

Kto może inwestować?

Osoby prywatne nie mogą osobiście inwestować na rynkach surowców. Nie oznacza to jednak, że rynki te są dla nich niedostępne. Osoby, które chcą w te rynki inwestować, mogą wybrać skarbiec rynków surowcowych. Jest to fundusz inwestycyjny, który ponad 66 % wartości aktywów netto stanowią akcje spółek, które wydobywają lub zajmują się przetwórstwem surowców.

Skarbiec rynków surowcowych pozostałą część portfela inwestuje w inne instrumenty finansowe. Skarbiec surowcowy może je zainwestować na przykład w obligacje skarbowe. Skarbiec surowcowy ma oczywiście na celu osiągnięcie jak największych zysków. Inwestuje więc w akcje nie tylko krajowych, ale także zagranicznych spółek.

Skarbiec surowcowy czy to bezpieczny fundusz?

Skarbiec surowcowy to dobre rozwiązanie dla osób, które nie zamierzają wycofać zainwestowanych środków przed upływem trzech lat. Warto pamiętać, że skarbiec rynków surowcowych to dość ryzykowany fundusz inwestycyjny

W sytuacji, gdy rynkowe ceny surowców idą w górę, fundusz inwestycyjny skarbiec surowcowy może przynieść bardzo duże zyski. Warto też pamiętać o tym, że fundusz inwestycyjny  zawsze część powierzonych środków inwestuje w bezpieczne instrumenty finansowe. Do takich zalicza się wspominane już przez nas obligacje skarbowe.