Fundusze inwestycyjne dobrym pomysłem na zainwestowanie pieniędzy

Fundusze inwestycyjne dobrym pomysłem na zainwestowanie pieniędzy

Trzymanie oszczędność w przysłowiowej skarpecie nie jest dobrym pomysłem. W żaden bowiem sposób pieniądze nie są zabezpieczone przed inflacją. Jak inwestować pieniądze, aby je pomnożyć?

Jak zainwestować pieniądze, żeby zarobić?

Pytanie, jak zainwestować pieniądze żeby zarobić zadaje sobie każdego dnia mnóstwo osób. Sposobów na to, jak zainwestować pieniądze żeby zarobić jest obecnie naprawdę wiele. Fundusze inwestycyjne są jednym z nich. Jak najlepiej inwestować pieniądze w fundusze? W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 700 funduszy inwestycyjnych, które są zarządzane przez TFI. Osoby, które zastanawiają się, jak inwestować pieniądze najczęściej wybierają fundusze otwarte.

W funduszach tych jednostki uczestnictwa może bowiem kupić każdy, kogo interesuje jak inwestować pieniądze. Za pośrednictwem funduszy można inwestować między innymi w papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski i depozyty w bankach krajowych, których termin zapadalności wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

Czy to bezpieczny sposób inwestowania?

Osoby, które zastanawiają się nad tym, jak najlepiej inwestować pieniądze, pytają, także o to, czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest bezpieczne. Otóż fundusz inwestycyjny może stosować bardzo różną politykę lokacyjną. Można ona być bardziej lub mniej ryzykowna. Niskim poziomem ryzyka odznaczają się fundusze rynku finansowego i gotówkowe. Fundusze akcji są bardziej ryzykowne. Warto wiedzieć, że fundusze inwestycyjne to nie jedyne produkty inwestycyjne, w które można lokować pieniądze.