Fundusze inwestycyjne popularną formą inwestowania

Fundusze inwestycyjne popularną formą inwestowania

Osoby, które chcą inwestować posiadany kapitał mają dzisiaj do wyboru bardzo różne instrumenty finansowe. Fundusz inwestycyjny jest jednym z nich. Zainteresowanie, którym cieszy się fundusz jest obecnie naprawdę bardzo duże. W fundusz inwestycyjny może inwestować każda osoba. Nie wymaga to żadnej wiedzy, gdyż zajmują się tym specjaliści.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Mianem funduszu inwestycyjnego określa się instytucję zbiorowego inwestowania. Tworzy go towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych działające w Polsce zarządza funduszem, stanowi jego organ oraz reprezentuje go przed osobami trzecimi.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych działa na podstawie statutu. Zasady działania TFI mogą zostać określone również w prospekcie emisyjnym bądź informacyjnym. W chwili obecnej TFI tworzą: fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte.

Jakie korzyści przynosi inwestowanie w fundusz?

Lokowanie kapitału w fundusze akcyjne wymaga dużej wiedzy o spółkach, które są notowane na giełdzie, sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, strategii inwestycyjnej. Tymczasem lokując oszczędności w fundusze akcyjne tej szerokiej wiedzy nie trzeba posiadać. Fundusze są zarządzane przez wysokiej klasy specjalistów, którzy starają się maksymalizować zyski, a jednocześnie ograniczać straty. Fundusze akcyjne to rozwiązanie dla osób, które nie boją się pewnego ryzyka inwestycyjnego.