Fundusze inwestycyjne jedną z form inwestowania - od czego zacząć?

Fundusze inwestycyjne jedną z form inwestowania – od czego zacząć?

Współczesny rynek finansowy oferuje wiele instrumentów, które służą pomnażaniu posiadanego kapitału. Jednym z nich jest fundusz inwestycyjny. Zaletą funduszu inwestycyjnego jest to, że można lokować w nim nawet niewielkie środki. Fundusz inwestycyjny jest bowiem instytucją zbiorowego inwestowania. Za powierzone przez inwestorów środki fundusz inwestycyjny nabywa różnego rodzaju aktywa.

Fundusz inwestycyjny: kto nim zarządza?

Do zarządzania funduszem inwestycyjnym uprawnione jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Podstawą działania tej instytucji jest statut oraz prospekt emisyjny bądź informacyjny.

Towarzystwo ma za zadanie zmniejszenie ryzyka utraty kapitału przez osoby, które nabyły jednostki uczestnictwa w danym funduszu. Każde Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce działa w zgodzie z ustawą o funduszach inwestycyjnych. Działalność TFI regulują przepisy prawa. Kontrolę nad TFI sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak można inwestować w fundusze inwestycyjne?

Osoby, które chcą pomnożyć posiadany kapitał i nie boją się ryzyka, mogą inwestować w fundusze akcyjne. Zysk, jaki mogą przynieść fundusze akcyjne może być naprawdę bardzo duży. Przed zakupem akcji trzeba wykonać szereg skomplikowanych czynności. O wiele łatwiej jest więc inwestować razem z funduszem akcyjnym. Wybierając tę formę inwestowania do wyboru są fundusze akcyjne polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, fundusze rynków zagranicznych, fundusze indeksowe i fundusze prywatyzacji.