Dlaczego opłaca się inwestować w fundusze inwestycyjne?

Dlaczego opłaca się inwestować w fundusze inwestycyjne?

Sposobów inwestowania posiadanego kapitału jest obecnie naprawdę wiele. Jednym z nich są fundusze inwestycyjne. Rodzajów funduszy jest co najmniej kilka. Każdy może wybrać więc te fundusze inwestycyjne, które przyniosą mu satysfakcjonujący poziom zysku.

Jakie są dostępne rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne podzielone zostały na:

  • fundusze rynku pieniężnego;
  • fundusze akcji;
  • fundusze papierów dłużnych;
  • fundusze stabilnego wzrostu;
  • fundusze zrównoważone.

Do subfunduszu inwestycyjnego mogą trafić środki z pracowniczych planów kapitałowych. Pracownicze plany kapitałowe gromadzą środki, które są następnie inwestowane w fundusze inwestycyjne. Różnią się od siebie stopniem ryzyka. Jeśli chodzi o pracownicze planów kapitałowych, to im ich uczestnik jest starszy, tym zgromadzone środki są inwestowane w bardziej bezpieczne instrumenty finansowe.

Jak inwestować w fundusze?

Pracownicze plany kapitałowe obejmują wszystkie pracujące osoby. Do dostępnych na rynku finansowym usług zalicza się asset management. Jest to jedna z bardziej prestiżowych usług.

Asset management polega na tym, że inwestowanie posiadanego kapitału oddaje się w ręce specjalistów np. z biura maklerskiego. Asset management to usługa adresowana do bardzo różnych grup klientów. Na ogół na skorzystanie z niej decydują się przedsiębiorcy. Nie znaczy to jednak, że z usługi tej nie mogą skorzystać osoby prywatne. Zazwyczaj jednak muszą one posiadać środki pieniężne w dość znacznej wysokości.