O pracowniczych planach kapitałowych

O pracowniczych planach kapitałowych

Oszczędności można dzisiaj gromadzić w bardzo różny sposób. Jednym z nich są pracownicze plany kapitałowe. Jest to powszechnie przyjęty program oszczędzania dla pracowników. Pracownicze plany kapitałowe mają służyć zebraniu środków finansowych po przejściu na emeryturę.

Jakie instytucje oferuję pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe może oferować kilka bardzo różnych instytucji. Jest to między innymi towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W ramach PPK środki mogą być inwestowane w fundusze inwestycyjne.

W zależności od tego, w jakim wieku jest uczestnik PPK, środki inwestowane są w fundusze inwestycyjne obarczone większym lub mniejszym ryzykiem. Bardziej ryzykowne fundusze inwestycyjne wybierane są przez osoby młodsze. Osoby starsze wybierają raczej fundusze, które przynoszą mniejsze zyski, ale są jednocześnie mniej ryzykowne.

W jaki sposób inwestować?

Klient nie musi dzisiaj zarządzać swoimi aktywami samodzielnie. Na rynku finansowym dostępna jest usługa asset management. Jest to usługa dostępna dla bardzo różnych grup klientów. Są instytucje finansowe, które usługę asset management kierują wyłącznie do firm i bardzo zamożnych klientów indywidualnych.

Nie brakuje jednak i takich instytucji, w których z asset management mogą skorzystać również mniej zamożni klienci. Usługa ta przynosi klientom wiele korzyści. Dzięki niej mogą inwestować swoje aktywa w bardzo atrakcyjne inwestycje. Strategia inwestowania zawsze jest opracowywana wspólnie z klientem po dokładnej rozmowie z nim.